Stèle bouddhique

Anonyme

Entre 618 et 907
Stèle
H. 70 x l. 30 x P. 9 cm
M.C. 6316
Don manuel, Mallon, Paul

此佛教石碑上部刻有两幅释迦牟尼讲法度人的场景,下部是弥勒菩萨涅槃变相的场景,是被刻在一个圆顶矩形石碑上面的浅浮雕。这件作品是8世纪和9世纪上半叶丰富的雕塑作品中的代表。

LPDP_55430-4
Zoom
1/1